Το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει διάφορες συχνότητες.

Τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα έχουν το καθένα τις δικές τους δονήσεις.

Στο σώμα μας υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας. Μια από αυτές είναι και η ηλεκτρομαγνητική, η οποία εκφράζεται με ταλαντώσεις.

Το μήκος κύματος της ταλάντωσης ενός υγιούς ανθρώπου είναι διαφορετικό από το μήκος κύματος της ταλάντωσης που θα έχει ένα άτομο με κάποια παθολογική κατάσταση.

Επειδή οι ταλαντώσεις αυτές είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης, μπορούν να γίνουν αντιληπτές από κάποιο μηχάνημα  βιοσυντονισμού εφ΄ όσον αυτό συνδεθεί με το σώμα του ασθενούς.

Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα παθολογικά κύματα, τα οποία έχουν διαφορετικό μήκος κύματος από τα φυσιολογικά.

Ο βιοσυντονισμός μπορεί να αποτελέσει μια συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας τόσο στις εναλλακτικές θεραπείες όσο και στην κλασική ιατρική.

Ο βιοσυντονισμός βοηθά στις εξής περιπτώσεις:

 • Ενεργειακός έλεγχος τροφών
 • Διακοπή καπνίσματος, αλκοόλ και ουσιών
 • Ελέγχει τα ενεργειακά κέντρα Τσάκρα
 • Έλεγχος μεσημβρινών
 • Έλεγχος Γεωπαθητικού στρες
 • Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των οργάνων
 • Αλλεργίες
 • Ενεργειακή ανίχνευση βιταμινών
 • Ενεργειακή ανίχνευση ιχνοστοιχείων και μετάλλων
 • Ενεργειακή ανίχνευση βακτηρίων, παρασίτων και μυκήτων
 • Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις